1. Trang chủ

  2. Dự án

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÚT ẨM GIA PHÁT

Tổng quan

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI -  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÚT ẨM GIA PHÁT

Công suất: 35,000m3/h

Đạt chuẩn môi trường