1. Trang chủ

  2. Dự án

Xử Lý Bụi Gỗ -CÔNG TY GỖ HOÀNG THÔNG - TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Tổng quan

xử lý bụi gỗ -CÔNG TY GỖ HOÀNG THÔNG - TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG là dự án sử dụng phương pháp lọc bụi bằng cyclone, với công xuất 120HP.

Đạt chuẩn đầu ra khí thải môi trường và vi khí hậu.