1. Trang chủ

  2. Dự án

Dự án

Công Ty Kết Cấu Thép GSP

Công Ty Kết Cấu Thép GSP

Hệ thống xử lý sơn kèo thép  với công suất 75HP

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Sơn - Công Ty Long Thủy

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Sơn - Công Ty Long Thủy

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Sơn - Công Ty Long Thủy 

5 hệ thống xử lý khí thải sơn bằng tháp Scrubber . Hệ thống đạt chuẩn khí thải đầu ra.

Xử Lý Bụi Sơn Công Ty Bonfiglioli

Xử Lý Bụi Sơn Công Ty Bonfiglioli

Công trình xử lý bụi sơn Công Ty Bonfiglioli . xử lý 6m bồn sơn nước .

Xử lý khí thải máy CNC -Công ty Therm-X

Xử lý khí thải máy CNC -Công ty Therm-X

Xử lý khí thải máy CNC -Công ty Therm-X Công trình tiêu biểu về xử lý khí thải+ tách dầu hơi máy CNC.

Xử lý khí mùi- CÔNG TY LIÊN DOANH NUÔI VÀ PHÁT TRIỂN KHỈ VIỆT NAM

Xử lý khí mùi- CÔNG TY LIÊN DOANH NUÔI VÀ PHÁT TRIỂN KHỈ VIỆT NAM

Xử lý khí mùi- CÔNG TY LIÊN DOANH NUÔI VÀ PHÁT TRIỂN KHỈ VIỆT NAM

Xử Lý Bụi Gỗ -CÔNG TY GỖ HOÀNG THÔNG - TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Xử Lý Bụi Gỗ -CÔNG TY GỖ HOÀNG THÔNG - TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Xử Lý Bụi Gỗ -CÔNG TY GỖ HOÀNG THÔNG - TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Hệ thống phòng sơn ô tô - cấp khí tươi - CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT MOTORS

Hệ thống phòng sơn ô tô - cấp khí tươi - CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT MOTORS

Hệ thống phòng sơn ô tô - cấp khí tươi - CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT MOTORS.

CÔng suất 50Hp, 8-quạt trục 2Hp.

Công trình xử lý bụi gỗ - Xi măng công ty TTI

Công trình xử lý bụi gỗ - Xi măng công ty TTI

Công trình xử lý bụi gỗ - Xi măng công ty TTI dự án tiêu biểu thẩm mỹ của Công Ty HTV.