1. Trang chủ

  2. Dự án

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI TINH - NHÀ MÁY CÔNG TY HÚT ẨM GIA PHÁT

Tổng quan

Hệ thống xử lý bụi phát tán bụi tinh rộng trong khu sản xuất.

Công suất : 40HP

Lưu lượng : 35,000m3/h