1. Trang chủ

  2. Dự án

DỰ ÁN XỬ LÝ BỤI - RUNG DŨ KHÍ NÉN - CÔNG TY TTI

Tổng quan

Xử Lý Bụi Gỗ -CÔNG TY TTI -BÌNH DƯƠNG là dự án sử dụng phương pháp lọc bụi bằng bằng rung dũ khí nén, với công xuất 40HP.

Áp dụng phương pháp kỹ thuật châu âu . mỗi họng hút đều đạt trên 30m/s.

Đạt chuẩn đầu ra khí thải môi trường và vi khí hậu.