1. Trang chủ

  2. Dự án

HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI - MÙI SƠN - CÔNG TY KẾT CẤU THÉP HỒNG TÍN

Tổng quan

Hệ thống xử lý bụi - mùi sơn nhà máy kết cấu thép . công nghệ tiên phòng hàng đầu Việt Nam . Về hệ thống chuyên xử lý sơn trong nhà máy  thép.

Công suất: 90,000-130,000m3/h